Glommen-Mjøsen Skog - Villsvinwebinar biologi, jakt og slakt

Villsvinwebinar biologi, jakt og slakt

onsdag28.april

onsdag 28. april 15:00

Villsvinprosjektet arrangerer gratis webinar.
Følg denne linken for påmelding og registrering zoom.us

 
Program:
1500-1510 Velkommen v/villsvinprosjektet
 
1510-1525 Villsvin- Adferd, vandring og næringsøk
v/Åsmund Fjellbakk, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 
1525-1540 Kjennetegn, hvordan skille kjønn og alder på villsvin
v/ Maximilian Zimmerman, Villsvinprosjektet
 
1540-1555 Jakt på skadegjørende villsvin på innmark
v/Karl Johan Brindbergs, Svenska Jagareforbundet.
 
1550-1610 Villsvin fra felt til slakt. Hvordan ta vare på ressursen
v/Dagh Bakka, Skogkurs
 
1610-1630 Diskusjon/Spørsmål
 
1630 slutt