Glommen-Mjøsen Skog - Webinar: Ny industri - greier Norge omstillingen?

Webinar: Ny industri - greier Norge omstillingen?

onsdag20.januar

Digitalt seminar på Teams onsdag 20. januar 08:30

Ny industri – greier Norge omstillingen?

Arrangører: Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog.

Tid:  onsdag 20. januar kl 08.30-10.15.

Møteleder: Per Skorge, adm. direktør i Norges Skogeierforbund.

Webinaret er gratis på delta på og er planlagt gjennomført som et vanlig Teams-møte.

 

Meld deg på her

 

Program:

08.30    Skogbruket og industrien

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

Arne Rørå, adm.dir. i Norskog  

08.45    Ny industri – greier Norge omstillingen?

Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse  

09.00    Hva skal til for å øke investeringene i norsk treforedlingsindustri?

Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog  

09.15     Økt produksjon i norsk industri – hva trengs?

Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO  

09.30    Verdiskaping og velferd og norsk industri

Hans Chr. Gabrielsen, leder i LO  

09.45    Spørsmål og kommentarer ved stortingspolitikere  

10.15    Slutt

 

Link til facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/844539599423510