Glommen-Mjøsen Skog - Webinar om snøbrekkskader

Webinar om snøbrekkskader

mandag01.mars

Nettarrangement - direkte mandag 01. mars 19:00

Snøbrekk toppbrekk Foto Lars Erik Engebretsen_Side_03.jpg

Flere skogeiere opplever nå å få skog ødelagt av snøbrekk. Mens det gikk tiår mellom alvorlige snøbrekkskader i tidligere tider, har tung snø bidratt til store skader minst tre ganger i løpet av de siste sju årene. Både i 2014, 2018 og 2021 har skogeiere fått verdifull skog ødelagt av stammebrekk.

Webinaret tar opp ulike problemstillinger
knyttet til snøbrekkskader.


Webinaret er gratis og foregår direkte mellom kl. 19.00 og 20.00.

 Klikk her for å delta  

 

 • SNØBREKK I SKOGEN – HVA GJØR JEG?

  o          Hvordan kan jeg få oversikt over omfanget?

  o          Hvem varsler jeg?

  o          Hvordan foregår oppryddingen i praksis?

  v/ skogbruksleder Ole Petter Storbråten 

   

  TOPPRÅTE OG BARKBILLER

  o          Råte ved snøbrekk

  o          Økt fare for barkbiller

  v/ seniorforsker ved NIBIO Svein Solberg

   

  ØKONOMISKE VURDERINGER

  o          Når skal det hogges?

  o          Rotnetto – sagtømmerandel, driftsutgifter

  o          Forsikring

  v/ regionsjef Torgrim Fjellstad

   

  HVORDAN STELLE SKOGEN FOR Å UNNGÅ SNØBREKK

  v/ skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad

Klikk her for å delta