Glommen-Mjøsen Skog - Workshop om nye teknologiske løsninger til overvåking/telling av vilt

Workshop om nye teknologiske løsninger til overvåking/telling av vilt

onsdag05.mai

onsdag 05. mai 09:00

Ny teknologi gir nye muligheter, også innen viltforvaltning og overvåking av viltbestander. Høgskolen i Innlandet deltar i et nettverk som jobber med å utvikle ulike løsninger basert på drone og fjernmåling.

Prosjektet inviterer nå aktører innen viltforvaltning, jakt og skogbruk til en workshop om temaet, se vedlagt. Maria Falkevik holder et innledende foredrag om viktigheten av viltregistering for adaptiv forvaltning, og deretter presenteres erfaringer fra pilotforsøk i Latvia, Finland og Norge.

Møtet foregår på zoom på onsdag 5. mai kl 9-13, og man kan hoppe inn og ut.

Påmeldingsfrist 28. april.

Til invitasjonen