Glommen-Mjøsen Skog - - Nå er vi igang

- Nå er vi igang

Styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen Skog og daglig leder Gudmund Nordtun. Foto: Line Venn

Hvilke viktige mål og verdier skal det nye selskapet Glommen Mjøsen Skog ha? Arbeidet med å finne ut av dette er nå i gang for fullt.

Silje Ludvigsen 12.08.2019

En styringsgruppe bestående av representanter fra styret og ledelsen i Glommen Mjøsen Skog er nå etablert og skal ha klar en strategiplan innen årsskiftet.

- For at sammenslåingen skal bli en suksess, må vi få på plass en tydelig strategiplan. Strategien vil gi oss et avklart handlingsrom og gi selskapet et verktøy for å bygge ny organisasjon, kultur og etablere drift, sier administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun.

Lyttende organisasjon
I arbeidet med strategiplanen legges det også opp til involvering av andelseierne og deres tillitsvalgte, samt de ansatte og deres tillitsvalgte.

-Det er et viktig mål å skape entusiasme og engasjement og trekke alle ansatte med i dette. I starten av september samles de ansatte på samling, hvor dette blir et viktig tema, sier Nordtun.

Høstmøtet for de tillitsvalgte skjer i november. Der samles alle tillitsvalgte for andelseierne. Mer informasjon om det kommer senere.

Bygger felles plattform
-Noen av punktene som skal tas opp i strategiplanen er blant annet hva Glommen Mjøsen Skog legger i begrepene «samvirke» og «konkurranse». Dette er områder som vi må være tydelig på hva vi mener om, sier styreleder i Glommen Mjøsen Skog, Terje Uggen.

Veien videre
Strategien vedtas endelig i styret, og styrets fortløpende arbeid med strategien baserer seg på innspill fra administrasjonen.

-Vi må etablere en visjon og gode verdier for Glommen Mjøsen Skog. Og sist, men ikke minst, vi må bli enige om hvordan vi skal bli en aktiv og god samfunnsaktør i årene framover, sier styreleder Uggen.