Glommen-Mjøsen Skog - - Regjeringen satser tungt på å legge til rette for økt bruk av skogen i klimakampen framover

- Regjeringen satser tungt på å legge til rette for økt bruk av skogen i klimakampen framover

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er fornøyd med at skogen blir sett på som en bærebjelke i klimaplanen som ble lagt fram fredag. Foto: Silje Ludvigsen

Regjeringen har i sin klimaplan som ble lagt fram fredag satt søkelyset på skogens betydning i klimakampen. I planen går det fram at «bærekraftig forvaltning av skog og grønne areal er en viktig del av løsninga på global oppvarming».

Silje Ludvigsen 08.01.2021

-Det er en svært god nyhet for klima at regjeringen satser tungt på å legge til rette for økt bruk av skogen i klimakampen framover, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.


I klimaplanen er det lagt fram spesifikke tiltak som blant annet: 

  • Det foreslås tiltak for å styrke skogproduksjon, blant annet gjennom ungskogpleie.
  • Regjeringen legger også stor vekt på å redusere nedbygginga av skogarealer.
  • I klimaplanen foreslås det også at det legges til rette for skogplanting på gjengroingsarealer.
  • Regjeringen vil videreføre satsingen på biodrivstoff, nærmere bestemt ved at innblandingskravet økes over tid slik at volumet opprettholdes.

Les mer på Skogeierforbundets nettsider.