Glommen-Mjøsen Skog - -Skognæringen må tale med én stemme

-Skognæringen må tale med én stemme

Line Henriette Hjemdal (KrF) ledet Næringkomiteens arbeid med innstillingen til Skogmeldingen i vinter. I går holdt hun åpningsforedraget på Mjøsens Skogs årsmøte. FOTO: SILJE LUDVIGSEN.

- Organiser dere gjerne som dere vil, men tal med én stemme, sa Line Henriette Hjemdal (KrF) da hun åpnet Mjøsen Skogs årsmøte.

Silje Ludvigsen 06.04.2017

Line Henriette Hjemdal får ros av skognæringen for arbeidet sitt med Næringskomiteens innstilling til Skogmeldingen.

-Det er ikke i tvil om at Line Henriette Hjemdal skal ha en stor del av æren for at skognæringen nå er definert som en strategisk viktig næring for Norge, sier styreleder i Mjøsen Skog, Terje Uggen. 

Hjemdal (KrF) er medlem av Næringskomitéen på Stortinget og ledet komiteens behandling av Skogmeldingen som kom i vinter. Denne uken åpnet hun årsmøtet til Mjøsen Skog på Biri.

- Ta mer plass
- Skal skognæringen bli en strategisk viktig næring i Norge, må dere vise det. Vær kreative, tal med én stemme og trombone når dere skal prate. Slik har andre næringer tatt og tar plass, slik trenger vi nå at dere i skognæringen tar plass, sa Hjemdal til forsamlingen.

-Vær tydelig
I forkant av årsmøtet besøkte Hjemdal Moelven Mjøsbruket sammen med styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog og administrasjonen i skogeierandelslaget. Moelven omsetter for 10 milliarder kroner årlig, og Mjøsen Skog er sterkt inne på eiersiden.

  
Den tremekaniske industrien går godt. Her på Moelven Mjøsbruket. Fra venstre: Sturla Vestrum, direktør Moelven Mjøsbruket, Erik A. Dahl, adm. dir. Mjøsen Skog, Line Heriette Hjemdal (KrF) og Terje Uggen, styreleder Mjøsen Skog. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

På Mjøsbruket ble rammebetingelser tatt opp og forspranget som svenskene og finnene har når det gjelder skogindustri.

- Næringen og vi i det offentlige har fortsatt en jobb å gjøre der, sa Hjemdal.

- Men skognæringen må være klare på hvilke forventninger den har og vise politikere og offentlige myndigheter hvilket enormt potensial som ligger her. Folk må få opp øyene for alt en tømmerstokk kan brukes til på en bærekraftig måte, sa Hjemdal.

- Vi takker deg for godt arbeid som særdeles dyktig og innsiktsfull saksordfører i forbindelse med næringkomiteens behandling av Skogmeldingen, sa styreleder Terje Uggen til Line Henriette Hjemdal (KrF). FOTO: SILJE LUDVIGSEN.

Det lysner i skogen…
I styreleder Terje Uggens tale under årsmøtet trakk han fram at framtidsutsiktene for næringen ser lyse ut:

- Den tremekaniske industrien går godt her i Innlandet. Moelven er et eksempel på det. Så har flere aktører nå gått sammen og dannet industriklyngen Norwegian Wood Cluster. Her har vi alle muligheter til å utvikle oss videre, sa Uggen.

Styreleder Terje Uggen. FOTO: SILJE LUDVIGEN

Uggen påpekte at klyngedannelsen applauderes av andre klynger i nabodistrikt, som ser for seg positive synergier for hele skognæringen på sikt.

- Vi i skogeierandelslagene har blitt flinkere til å snakke
sammen, og det håper jeg stortingspolitikerne legger merke til, sier Uggen.

- I løpet av 2017 forventer vi at det kommer en skogstrategi på grunnlag av behandlingen av Skogmeldingen i Næringskomiteen, sier Uggen.

Les hele styreleder Terje Uggens tale her.

Full støtte til styret
Under årsmøtet vanket det ros til både styret og administrasjonen i Mjøsen Skog for arbeidet som er utført det siste året.

Terje Uggen, Veldre Almenning, ble enstemmig gjenvalgt som styreleder, mens Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang, overtar som nestleder i styret. Etter valget består styret i Mjøsen Skog av:

F.v Styremedlem Kent Ove Moren, Stange (ansatterepr.), styremedlem Asbjørn Bjørnstad, Brøttum (ikke på valg), styremedlem Lisbet Rustad, Fåberg (gjenvalg), styreleder Terje Uggen, Veldre Almenning (gjenvalg), styremedlem Rune Glæserud, Reinsvoll (ansatterepr.), nestleder Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang (ny), styremedlem Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll (gjenvalgt). FOTO: BERIT SANNESS