Glommen-Mjøsen Skog - Ny demonstrasjon i Oslo

Ny demonstrasjon i Oslo

Nok en gang er det nødvendig å demonstrere for å kreve at regjeringen følger opp Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk. Fakkeltoget i Oslo blir den 8. januar

Berit Sanness 31.12.2018

Naturbruksalliansen arrangerer fakkeltoget. Budskapet er: Vi mener at regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene. Nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!

Mjøsen Skog er representert i Naturbruksalliansen gjennom Norges Skogeierforbund og støtter fakkeltoget. Vi oppfordrer alle til å bli med til Oslo 8. januar for å protestere mot regjeringens stans av lisensfelling innenfor ulvesonen.

Tidspunkt: 8. januar kl. 18.00 – 20.00

Sted: Fakkeltoget starter på Youngstorget kl. 18.00 og ender opp foran Stortinget hvor det holdes appeller

Programmet finner du her.

 

 Ulvedemonstrasjon 04.01.2017 Foto Berit Sanness

Bildet er tatt under demonstrasjonen mot regjeringens manglende oppfølging av Stortingets rovdyrpolitikk den 4. januar 2017. Foto: Berit Sanness

Transport
Oppland Bondelag setter opp busser fra Oppland, og alle interesserte kan bli med. Oversikt over stoppested og nærmere informasjon finner du her. Påmeldingsfrist: Snarest mulig og senest 6. januar kl 18.00.

Hedmark Bondelag setter opp busser fra Hedmark, og alle interesserte kan bli med. Oversikt over stoppested og nærmere informasjon finner du her.

Deltakere fra Akershus anbefales å ta toget inn til Oslo.

Naturbruksalliansen
Naturbruksalliansens medlemmer er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, Glommen Skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

Spleis
Et slikt arrangement medfører betydelige kostnader. Naturbruksalliansen har derfor etablert en innsamlingsaksjon for å bidra til finansiering. Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.