Glommen-Mjøsen Skog - Bygger ny fabrikk på Gjøvik

Bygger ny fabrikk på Gjøvik

Styret i Hunton Fiber AS har besluttet å anlegge ny fabrikk i Gjøvik kommune. Forhandlingene har resultert i at Hunton går for en pakkeløsning der bedriften anlegger ny fabrikk i Gjøvik samtidig som bedriften selger Hunton-stranda til kommunen. Bildet viser dagens fabrikk i Gjøvik sentrum. FOTO: BERIT SANNESS

Sist uke besluttet styret i Hunton Fiber AS å etablere ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon i Skjerven Næringspark i Hunndalen på Gjøvik. – Vi er glad for at Hunton har besluttet å investere i ny framtidsrettet industri i vårt område, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

Berit Sanness 28.06.2016

Viktig for Innlandet
– Dette er en gledelig nyhet for den skogbaserte verdikjeden i Mjøs-distriktet. Det faktum at det finnes en bedrift som Hunton Fiber med vilje og evne til å ekspandere er bra for hele verdikjeden i vårt område, som trenger salg på skogsfiber og ikke minst biprodukter fra sagbrukene, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

Han peker på at Hunton Fiber kan vise til en positiv utvikling når det gjelder å bygge opp sin salgsorganisasjon og når det gjelder produktutvikling.

- I siste omgang sto lokaliseringsvalget mellom Gjøvik og Øyer. Det viktigste for oss er at fabrikken faktisk blir realisert og skal foredle råstoff fra vår region, sier Dahl.

Bærekraftig isolasjon
I en pressemelding fra Hunton Fiber AS uttrykker bedriftens adm. dir. Arne Jebsen stor tilfredshet med at Hunton nå vil produsere den mest naturlige isolasjonen i markedet med trefiber fra norsk granskog.

Det Gjøvik-baserte selskapet har produsert bærekraftige byggesystemer basert på tre og trefiber i 127 år. I dag er Hunton en ledende leverandør av miljøvennlige og energieffektive løsninger.

– Med en investering i nytt produksjonsanlegg ønsker vi å tilby et grønnere alternativ til tradisjonelle isolasjonsprodukter, sier adm. dir. Arne Jebsen, Hunton Fiber AS, i pressemeldingen.

Den nye fabrikken:

  • Vil bygges i Skjerven Næringspark i Hunndalen
  • Investeringen ligger i størrelsesorden MNOK 100-120
  • Planlagt produksjonsstart er senest 2018
  • Vil skape 40-60 nye arbeidsplasser
  • Vil bruke opptil 70.000 m3 granflis per år

Les mer
Les hele pressemeldingen fra Hunton her.