Glommen-Mjøsen Skog - Danner kraftsenter for trebruk

Danner kraftsenter for trebruk

Bedriftenes ledere vil være representert i styringsgruppen for "Norwegian Wood Cluster". På bildet orienterer styringsgruppen leder Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR i Moelven. FOTO: GD

I går undertegnet Mjøsen Skog og ti andre aktører en forpliktende avtale om å danne «Norwegian Wood Cluster». – Vi mener dette kan gi et løft for verdikjeden skog - industri - bygg i Innlandet, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

Berit Sanness 14.02.2017

Viktige aktører står bak
Formålet med «Norwegian Wood Cluster» er å utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre. Den nyetablerte klyngen består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. På listen står Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU Gjøvik.

Forpliktende avtale
I går signerte aktørene bak den nye klyngen en forpliktende avtale under et møte på Moelvens hovedkontor på Moelv.

Bedriftenes ledere vil være representert i styringsgruppen for klyngen. Styringsgruppen leder er Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR i Moelven. Samarbeidsavtalen forplikter partene økonomisk, og det skal ansettes en klyngeleder som skal stå for den daglige driften av klyngen.

- Sentrale oppgaver for klyngelederen vil blant annet være å utvikle selve klyngesamarbeidet, sikre innovasjonssamarbeid mellom bedriftene og FoU-miljøene og jobbe med kompetanseutvikling på alle nivå i samarbeid med bedriftene og utdanningsinstitusjonene, sier Kristin Vitsø Bjørnstad.

Et løft for verdikjeden
-Skal vi skape størst mulig verdi ut av skogsråstoffet fra våre eiere, er vi helt avhengig av et sterkt industriledd og sterke verdikjeder. For å få til sterkere utviklingskraft, må vi organisere oss for sterkere samhandling i verdikjeden og knytte oss opp mot de sterkeste kunnskapsmiljøene vi har, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog, som signerte samarbeidsavtalen i går.

- Vi har sett at klynger kan være en drivkraft for innovasjon og verdiskaping. Noen av de sterkeste næringslivsmiljøene som finnes i Norge, har organisert seg i klynger. Mjøsen Skog bidrar til etablering av denne industriklyngen fordi vi mener dette kan gi et løft for verdikjeden skog - industri - bygg i Innlandet, sier Dahl.

2017-02-13-Etablering-av-Norwegain-Wood-Cluster Foto GD

Direktør Kristin Vitsø Bjørnstad, Moelven, adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog, og adm. dir. Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll, var alle på plass under undertegningen av samarbeidsavtalen for "Norwegian Wood Cluster" på Moelv i går.  FOTO: GD

Gode forutsetninger
 - Vi skal gjennom et tettere samarbeid jobbe for å utvikle en internasjonalt ledende klynge for industrielt og bærekraftig trebyggeri. Innlandet skal bli best i verden på industriell bygging med tre, sier Kristin Vitsø Bjørnstad. Hun mener Innlandet har de beste forutsetninger for å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt.

- Vi har råstoffet, vi har industrien og vi har nærheten til markedet. Vi har også NTNU på Gjøvik, som har som ambisjon å bli den ledende utdanningsinstitusjonen innen industrielt trebyggeri. Alt dette er et veldig bra utgangspunkt for vår satsning, sier Bjørnstad.

Sentrale satsingsområder
Aktørene har pekt ut noen sentrale satsningsområder for samarbeidet.

- Det ene er å øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, det andre er å øke innovasjonsevnen og det tredje er økt kompetanse. Vi vil også ha fokus på å bygge omdømmet til en næring som er tradisjonell – men som er i en voldsom utvikling. Vi er på full fart inn i “Industri 4.0” – og hele vår industri er avhengig av å henge med i denne utviklingen for å sikre konkurranseevnen. Vi tror vi kommer fortere til målet ved å samarbeide, sier Bjørnstad.

Åpner for flere klyngedeltakere
Bjørnstad sier at klyngedeltakerne nå har fokus på å komme i gang med konkrete samarbeidsprosjekter. Etter hvert vil man åpne for andre bedrifter som ønsker å bli med.

- Dette skal ikke være en eksklusiv klynge for de største aktørene. Innlandet har en rekke små og mellomstore bedrifter i verdikjeden skog-industri-bygg som vil kunne ha nytte av å samarbeide tettere med andre. Forutsetningen er at man er dedikert og bidrar. Da vil alle få noe igjen for et tettere samarbeid, sier hun.

Mer informasjon
NRK Østnytt var blant redaksjonene som dekket saken i går. Innslaget finner du her.