Glommen-Mjøsen Skog - Eiendomsskatt under kraftlinjer – den korteste rettstilstanden i historien

Eiendomsskatt under kraftlinjer – den korteste rettstilstanden i historien

Vi har tidligere omtalt det merkverdige rettsprinsippet Borgarting lagmannsrett kom til om at grunneiere skal begynne å betale eiendomsskatt når arealet blir verdiløst. Det må være en slags ekstremversjon av omvendt Robin Hood politikk: Arealet med null verdi skal bidra i kommunekassa med skatt.

Av næringspolitisk sjef Yngve Holth, Glommen Mjøsen Skog 12.05.2022

Prinsippet er sprunget ut av et saksforhold mellom Statnett og noen kommuner og ble rettskraftig ved at anken til Høyesterett ble nektet fremmet i mars 2022. I dag, 12. mai, har Regjeringen ifm revidert statsbudsjett annonsert at de vil endre loven slik at dette prinsippet ikke kan gjennomføres. Noe annet ville vært merkelig.

Takk til regjeringen for rask respons

Det er grunn til å takke regjeringen for rask respons. Vi vil for øvrig oppfordre Statnett til å ta en gjennomgang med sin egen juridiske avdeling og deres prosessfullmektiger om prosessøkonomien i denne delen av saken. Det å bruke ressurser på å få gjennomslag for et rettsprinsipp som åpenbart ikke kunne overleve politisk, er et merkelig strategisk valg. Som et statsforetak bør Statnett avstå fra slike øvelser.

Glommen Mjøsen har valgt å se humoristisk på hele saken, så slik sett er ikke dette en reell nyhet. Men grunneiere under kraftlinjer kan nå la være å bekymre seg for eiendomsskatt. Det er da i hvert fall noe.

Pressemeldingen finner du her