Fratrer sin stilling

Steffen Skolseg. Foto: Silje Ludvigsen

Steffen Skolseg har i dag fratrådt sin stilling som administrerende direktør i Mjøsen Skog.

Berit Sanness 04.03.2019

Styreleder Terje Uggen takker Steffen Skolseg for innsatsen for Mjøsen Skogs andelseiere i det drøye året han har sittet i stillingen.

Skogsjef Johannes Bergum er konstituert i stillingen som adm. dir. fra samme dato.