Glommen-Mjøsen Skog - Her er nye Glommen Mjøsen Nytt

Her er nye Glommen Mjøsen Nytt

1. og 2. utgave av Glommen Mjøsen Nytt er nå ute.

Glommen Mjøsen Skog har etter sammenslåingen fått felles medlemsblad. Dette sendes i posten til alle 7200 andelseiere. I tillegg kan du laste ned og lese det her.

Kristina Skamsar 06.11.2019

Glommen Mjøsen Nytt er et medlemsblad for våre andelseiere. Her kan du lese om viktige saker som angår skogeierne og skognæringa. Alle andelseiere får tilsendt bladet i posten. I tillegg kan du laste ned og lese det her:

Glommen Mjøsen Nytt 1. utgave 2019

I dette nummeret kan du lese om hvordan grøfting gir økt skogproduksjon.

Glommen Mjøsen Nytt 2. utgave 2019

I dette nummeret  får du en oversikt over alle våre skogbruksleder.

God lesning!