Glommen-Mjøsen Skog - Heidi Hemstad ny styreleder i Skogeierforbundet

Heidi Hemstad ny styreleder i Skogeierforbundet

Glommen Mjøsen Skogs styreleder er ny leder av Skogeierforbundet. ‐ Vi må ta tak i de viktige, felles utfordringene, og stå sammen når det gjelder, understreket Hemstad i sin tale til årsmøtet.

Merete Haagenrud 28.05.2021

Skogeierforbundets nyvalgte leder, Heidi Hemstad, viste til at skognæringen er en viktig del av klimaløsningen.

- Aktivt skogbruk er det mest relevante bidraget vi kan gi i klimakampen, og det må vi få fram enda bedre, ikke minst i den offentlige debatten, sa hun.

Mer om årsmøtet i Norges Skogeierforbund leser du her