Glommen-Mjøsen Skog - Hogstrekord fjerde år på rad

Hogstrekord fjerde år på rad

Sagtømmerandelen fortsetter å øke. Her fra drift på Lillehammer i fjor. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Aldri tidligere har det blitt solgt så mye tømmer gjennom Mjøsen Skog som i 2017. I tillegg øker sagtømmerandelen.

Silje Ludvigsen 25.01.2018

Se TV-sak fra NRK Hedmark & Oppland her (Innslaget starter ved 19 sek)

Mjøsen Skog omsatte 1 192 000 kubikkmeter(m3) tømmer i 2017. Det er 27 000 m3 mer enn året før og fjerde året på rad med rekordomsetning for skogeiersamvirket Mjøsen Skog. I snitt felles det cirka 20.000 trær per arbeidsdag.

Sagtømmerandel fortsetter å øke
Stadig mer av det som Mjøsen Skog hogger blir nå levert som sagtømmer. Sagtømmerandelen av gran økte med nesten seks prosent i fjor i forhold til i 2016 og nesten 22 prosent fra 2015.

-  En tømmerstokk er ikke bare en tømmerstokk. Hvordan den deles opp kan ha mye å si for hvor mye sagtømmer det blir ut av den, og dermed hvor mye penger skogeier sitter igjen med. Dette arbeider Mjøsen Skog kontinuerlig med å optimalisere, samt å finne gode salgskanaler for tømmeret, sier administrerende direktør Steffen Skolseg i Mjøsen Skog.

For furu økte sagtømmerandelen med over sju prosent fra 2016 til 2017. Nytt av i fjor er at det har blitt levert sagtømmer av lauvtre, dette arbeides det videre med i år.

Snitt på 911 m3
Gjennomsnittsleveransen har økt jevnt de siste årene og endte i 2017 med 911 m3per leverandør.


Millioner av trær plantet

Samtidig som det hogges, er det viktig at det kommer opp igjen ny skog. I fjor ble det plantet 4,9 millioner skogplanter i Mjøsen Skogs område.

Stadig flere skogeiere ønsker å markberede før planting. Dette innebærer å vende jorda for å gi planta en best mulig start. Antall dekar som i fjor ble markberedt var nesten 11.200 dekar, en økning på 27 prosent fra 2016.