Glommen-Mjøsen Skog - Kraftig økning i massevirkeprisen

Kraftig økning i massevirkeprisen

Massevirke FOTO: MJØSEN SKOG

Mjøsen Skog øker nå prisen på massevirke med nesten 30 prosent. Etterspørselen etter massevirke er stor.

Silje Ludvigsen 12.01.2018

Store investeringer i Sverige gjør at mange aktører forsøker å sikre seg markedsandeler i Norge. Rett etter nyttår avsluttet Mjøsen Skog tøffe prisforhandlinger med tømmerkundene.

Resultatet er en kraftig prisøkning på massevirke gran og furu, nær 30 prosent i forhold til samme tid i fjor. Dette er gode nyheter for gardsskogeierne og allmenningene i Gudbrandsdalen og langs Mjøsa.

På toppen av den kraftige økningen i den generelle massevirkeprisen vil skogeiere som deltar i FSC-gruppen til Mjøsen Skog få et tillegg på 20 kr/m3 for massevirke. 

For prisoversikt logg deg inn på «Min Side» øverst til høyre på denne siden.

Utnytter råstoffets verdi
Totalregnestykket for skogeier påvirkes sterkt av hvordan treet apteres (kappes). Mjøsen Skog har i mange år jobbet målrettet for at trærne skal apteres optimalt. Ukentlig innsending av kontrollfiler fra hogstmaskinene og egen virkecontroller bidrar til å sikre dette.

Selv om det nå er et gunstig tidspunkt for å hogge i massevirkerike bestand, vil Mjøsen Skog fortsette arbeidet med å øke sagtømmerandelen i drifter der dette er mulig.

Gjelder fra 1. januar 2018
Ny pris på massevirke vil gjelde kontrakter for hogst fra og med 1. januar 2018.