Glommen-Mjøsen Skog - Ledig advokattime

Ledig advokattime

Advokatfirmaet Thallaug hjelper Glommen Mjøsen Skog ved juridiske spørsmål. Foto Anne Mæhlum

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alle sine andelseiere én time gratis juridisk hjelp. Førstkommende mandag er det én time ledig.

Kristina Skamsar 17.02.2020

Glommen Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer og juridisk rådgivning av våre andelseiere. Thallaug har lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Les nærmere om advokatfirmaet Thallaugs tjenester her.

Førstemann til mølla
Mandag 24. februar er det én time ledig. Det er mange tema som kan være aktuelle å ta opp med advokat - så benytt sjansen. Førstemann til mølla-prisnsippet gjelder.

Bestill time
For bestilling av time, kontakt Glommen Mjøsen Skogs på tlf. 61 26 30 00 eller e-post: post@glommen-mjosen.no

Fremmøte på Glommen Mjøsen Skogs kontor i Kirkegt. 70 på Lillehammer, 3. etg.