Ledige advokattimer

Advokatfirmaet Thallaug ANS er et av de største advokatfirmaene på Indre Østland og har vært Mjøsen Skogs samarbeidspartner i mange år. FOTO: ANNE MÆHLUM

Mandag 27. mai er det flere ledige advokattimer på Mjøsen Skogs hovedkontor. Dette er gratis for andelseiere.

Berit Sanness 21.05.2019

Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer og juridisk rådgivning av våre andelseiere. Thallaug har lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Les nærmere om advokatfirmaet Thallaugs tjenester her.

Mandag 27. mai er følgende timer ledig:

  • 12.00 - 13.00 
  • 13.00 - 14.00
  • 14.00 - 15.00

For bestilling av time, kontakt Mjøsen Skogs sentralbord på tlf. 61 26 30 00 eller e-post: mjosen@mjosen.no