Ledige advokattimer

På bildet ser vi advokat Jo Are Aa. Brenden i Thallaug. FOTO: ANNE MÆHLUM

Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug fra Lillehammer om juridisk rådgivning for våre andelseiere. Det er ledige timer mandag 24. juni. Kontakt Mjøsen Skog for å bestille time.

Kristina Skamsar 18.06.2019

Gratis for våre andelseiere
Alle andelseiere tilbys en time gratis juridisk rådgivning på Mjøsen Skogs hovedkontor i Kirkegt. 70 på Lillehammer. Frammøte i Mjøsen Skogs resepsjon i 3. etg.

Advokatfirmaet Thallaug
Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer og juridisk rådgivning av våre andelseiere. Thallaug har for eksempel lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Les nærmere om advokatfirmaet Thallaugs tjenester her.

Ledige timer
Mandag 24. juni er det ledige timer. 

For bestilling av time, kontakt Mjøsen Skogs sentralbord på tlf. 61 26 30 00 eller e-post: mjosen@mjosen.no