Glommen-Mjøsen Skog - - Blir noe lenger tid på innkjøring av tømmer

- Blir noe lenger tid på innkjøring av tømmer

Tømmer ved bilveg - såkalt bilvegslager. Foto: Silje Ludvigsen

Inntransporten av tømmer vil ta noe lenger tid enn normalt på grunn av unntakstilstanden som Norge er i nå. - Vi er svært bevisst på dette og jobber hardt for å gjøre det beste ut av situasjonen, sier skogsjef Johannes Bergum i Glommen Mjøsen Skog

Silje Ludvigsen 20.03.2020

Flere skogeiere som har pågående eller nettopp avsluttede skogsdrifter vil oppleve at inntransporten av tømmer nå går saktere enn normalt.

- Nedstengingen av Norge påvirker selvfølgelig skognæringen også. Reduserte skift ved sagbrukene, ansatte sagbruksarbeidere i karantene og varsel om permitteringer ved enkelte bruk vil føre til at tømmer blir liggende lenger enn normalt, sier skogsjef Johannes Bergum i Glommen Mjøsen Skog.

-Hele nasjonen er inne i en unntaktssituasjon med restriksjoner som ikke har vært innført i Norge i fredstid. Vi ber om forståelse for at dette fører til at tømmer vil bli liggende lenger enn normalt, sier Bergum. 

- Vi er svært bevisst på dette og Glommen Mjøsen Skog jobber hardt for å gjøre det beste ut av situasjonen. Når vi overskrider tidsfristene i kontrakten og leveringsbetingelsene bærer Glommen Mjøsen Skog risikoen, understreker Bergum.