Glommen-Mjøsen Skog - Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

Statsråd Olaug Vervik Bollestad sier i en pressemelding at arbeidskraftsituasjonen så langt i 2021 er mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Hoveddelen av vårplantingen må derfor utføres uten tilgang på utenlandske profesjonelle plantører, noe som medfører økte kostnader i skogbruket. Foto: Silje Ludvigsen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.

Merete Haagenrud 31.05.2021

– Vårplantingen i skogen er allerede i god gang mange steder i landet og jeg er derfor glad for at denne tilskuddsordningen nå kan bidra til at så mange skogplanter som mulig blir satt ut i skogen og ikke må kastes, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad i en pressemelding

1,20 kroner per plante

Med forbehold om vedtatk for Regjeringen Solbergs forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, blir inntil 40 millioner kroner omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd på 1,20 kroner per plante som settes ut våren 2021. Etter planen skal Stortinget behandle revidert budsjett 18. juni.

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021