Glommen-Mjøsen Skog - Norsk treinnovasjon får internasjonal oppmerksomhet

Norsk treinnovasjon får internasjonal oppmerksomhet

Krona, også omtalt som Krona på verket, er publikums- og magasinbygg ved Romsdalsmuseet i Molde. Bygget er oppført i massivtre og stod ferdig i 2016. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Norsk treinnovasjon vises fram på en rekke arrangementer i Europa og digitalt hos BBC Global News.

Merete Haagenrud 06.09.2021

Norsk treinnovasjon vekker interesse langt utenfor Norges grenser heter det i pressemeldingen fra Regjeringen. BBC Global News trekker fram Norge som landet som skaper nye innovasjoner for byggeløsninger i tre med lange spenn, sterke konstruksjoner, gamle knutepunkter i ny bruk, og løsninger for både store og små bygg. 

– Norge har et ansvar for å løfte norske bærekraftige løsninger ut i verden. Gjennom innovativ og smart bruk av tre kombinert med ulike løsninger for gode bomiljø kan Norge ta en posisjon i det internasjonale markedet. Ingenting er bedre enn når gode norske løsninger er ettertraktet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldingen.

Hos BBC finner du nå to norske bidrag i en internasjonal kampanje innen bærekraftig og sosiale bygg verden over. Gjennom de korte filmene vil du bli kjent med studenten, arkitekten, gründerene, offentlig og privat kompetanseløft innen tre og ikke minst både sosiale og innovative boformer og ekstraordinære kontorbygg.

Ta en kikk: