Glommen-Mjøsen Skog - Ny adm. dir i Mjøsen Skog

Ny adm. dir i Mjøsen Skog

Ny administrerende direktør i Mjøsen Skog fra 1. januar 2018 ble i dag presentert. Steffen Skolseg (t.v) ønskes velkommen av styreleder Terje Uggen. FOTO: BERIT SANNESS

Steffen Skolseg (50) blir ny administrerende direktør i Mjøsen Skog. - Han har de egenskapene som skal til, sier styreleder Terje Uggen.

Berit Sanness 21.08.2017

– Styret er veldig godt fornøyd med at Steffen Skolseg har takket ja til stillingen. Han var vårt førstevalg, og vi ser fram til å dra veksler på hans lederkompetanse, sier styreleder i Mjøsen Skog, Terje Uggen.

Etter en grundig prosess har styret ansatt Steffen Skolseg i stillingen som ny administrerende direktør i Mjøsen Skog fra 1. januar 2018. Skolseg kommer fra stillingen som adm. dir. i Strand Unikorn.

Dedikert og motivert

- Vi er trygge på at vi har ansatt en dedikert og motivert leder til å etterfølge Erik A. Dahl, som går av med pensjon ved årsskiftet etter nærmere 11 år i sjefsstolen i Mjøsen Skog, sier Uggen.

- Steffen Skolseg er en positivt orientert og motiverende leder som skaper engasjement, arbeidsglede og innsats rundt seg. Han kjenner eierne våre fra nåværende og tidligere jobber og er bevisst det oppdraget som Mjøsen Skog utfører for sine eiere. Dessuten har han god næringspolitisk forståelse og er kommersielt orientert. Det vil Mjøsen Skog nå trekke veksler på, sier Uggen.

Samarbeidsorientert

Steffen Skolseg beskrives som en suksessfull næringslivsleder som har ledet mange strategiske og strukturelle prosesser.

– Steffen Skolseg er flink til å få med seg mennesker. Han er opptatt av å framheve sine medarbeidere og å lykkes gjennom andre. Han er også svært relasjonsorientert og inviterer til dialog. Dette er verdifulle egenskaper for å lede Mjøsen Skog. Vi ser fram til å få Steffen Skolseg med på laget, sier Uggen.

Motivert

- Jeg gleder meg til å jobbe i Mjøsen Skog, som jeg oppfatter som en veldig kompetent virksomhet. Vi har mange muligheter til å utvikle skogbruk til å bli en motor i det grønne skiftet. Skog- og trenæringen står foran både muligheter og utfordringer i årene som kommer. Den klare ambisjonen må være å oppnå økt verdi på råstoffet som skogeierne leverer, sier Steffen Skolseg.

Kommer fra direktørjobb i Strand Unikorn

Steffen Skolseg er inngiftet på gård i Snertingdal. Han er utdannet landbruksøkonom ved NLH (1992) og har dessuten Executive Management Programme i ledelse og innovasjon fra INSEAD i Frankrike. Skolseg har arbeidet i Strand Unikorn, som har hovedkontor på Moelv, siden 1999, der han har vært adm. dir. siden 2004.

Tidligere har han vært daglig leder og økonomisk rådgiver ved regnskapskontor i Gausdal og i Løten. Det betyr at Steffen Skolseg kjenner deler av Mjøsen Skogs område meget godt.