Glommen-Mjøsen Skog - Ny sjef i Mjøsen Skog på plass

Ny sjef i Mjøsen Skog på plass

- Jeg har alltid vært interessert i skogbruk, sier ny administrerende direktør i Mjøsen Skog, Steffen Skolseg. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Steffen Skolseg brenner for norsk landbruk og gleder seg nå til å konsentrere seg om skogen.

Silje Ludvigsen 11.01.2018

TEKST: BERIT SANNESS

Steffen Skolseg kommer fra stillingen som administrerende direktør i Strand Unikorn og var styrets førstevalg til tilsvarende stilling i Mjøsen Skog.

– Omløpstiden er lang i skogbruket, men jeg må virkelig si at mulighetene er der nå. Klimautfordringene løses ikke uten aktiv bruk av skogressursene, så nå har vi et mulighetsvindu vi må benytte, sier Steffen Skolseg.

– Vi må få den posisjonen vi fortjener innenfor klimaet. Skog-klima-verdiskaping henger sammen, sier Skolseg.

Kjenner landbruket
Skolseg vokste opp på gård med kornproduksjon i Ringsaker og var aktivt med i gårdsdriften i oppveksten. Seinere utdannet han seg som landbruksøkonom ved det som da het Norges landbrukshøgskole på Ås.

Han har også driftsteknisk kurs i skogbruk på Sønsterud. Rundt 1990 kjøpte han og broren en gammel lassbærer som de kjørte i en periode.

– Jeg har alltid vært interessert i skogbruk, og tømmerkjøringen var lærerik, sier Steffen Skolseg.


Den første arbeidsuka ble det besøk på ei drift i Gausdal. Her i prat med lassbærersjåfør Lars Skålenget fra Kalstad Maskin AS. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

I 1999 flyttet Skolseg og kona Marit Ruud til hennes hjemgård med melkeproduksjon i Snertingdal. Hun er lektor på Lena-Valle videregående skole.

– Heldigvis har vi robot i fjøset, ellers hadde ikke tidsbudsjettet vårt gått opp, sier Skolseg.

Når det gjelder fritidsinteresser, skulle han gjerne gått mer på ski, men logistikken krever sitt når det bor tre barn i alderen 13 til 17 år på gården.

Nyttig erfaring
Etter Ås-utdanningen startet Steffen Skolseg som daglig leder og økonomisk rådgiver ved Gausdal Regnskapslag. Deretter overtok han tilsvarende stilling ved Løten Regnskapskontor, før han i 1999 begynte som administrasjonssjef ved daværende Strand Brænderi. I 2004 ble han administrerende direktør og ledet mange strategiske og strukturelle prosesser i det som etter hvert ble Strand Unikorn.


Skolseg fikk sitte på en tur med den nyeste Ponsse-maskina til Kalstad Maskin. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Gjennom et opphold ved INSEAD i Frankrike i 2013, som er kjent for sine lederutviklingsprogram, skaffet Steffen Skolseg seg verdifull påfyll som leder. Temaet var innovasjon, strategi og ledelse.

– Det ga perspektiver, og vi fikk impulser til å tenke utenfor boksen. Det gleder jeg meg til også å ta i bruk i Mjøsen Skog, sier Skoleg.

Engasjert skogeier Ivar Steine (t.v) fra Gausdal ga innspill til den nye daglige lederen. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Motiverende leder
Skolseg omtales som en positiv og motiverende leder, som skaper engasjement, arbeidsglede og innsats rundt seg.

– Vi må stå for noe vi kan identifisere oss med. Godt teamarbeid er sentralt for å få god saksbehandling og derigjennom gode beslutninger, sier Skolseg.

Stor tro på presisjonsskogbruket
Konkurransen i tømmermarkedet er økende, så da er det nyttig at den nye sjefen er vant til sterk konkurranse og har kommersiell erfaring.


Steffen Skolseg (t.h) i prat med transportør Odd Klophus fra Odd Klophus Transport AS, skogbruksleder Trond Prestrud fra Mjøsen Skog og skogeier Ivar Steine (t.v) om lasting av tømmer ved sterkt trafikkert vei. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

– Mjøsen Skog må tydeliggjøre hva vi er gode på. Jeg er glad for den sterke kompetansen som Mjøsen Skog representerer, sier Skolseg.

– Vårt digitale fortrinn er et viktig utgangspunkt for å kunne lykkes med satsingen på presisjonsskogbruket, som jeg har stor tro på, sier Steffen Skolseg.

Innlandets stemme
Når det gjelder næringspolitikk som er viktig for skogsektoren, kommer han med et hjertesukk.

– I Innlandet er vi ikke flinke nok til å samarbeide, og vi er for beskjedne til å få fram våre budskap i Oslo. Det gjelder på flere områder – også innenfor skogsektoren, sier Skolseg.

– Vi må presentere vårt behov mer offensivt, og vi må stå sammen. Det er da vi får størst gjennomslag, fortsetter han.

Førsteinntrykket
Hva er så førsteinntrykket av den nye arbeidsplassen?
– Det er mye kompetanse her på huset. Straks du åpner døra, oser det positiv bedriftskultur. Lett og fin tone. Dedikerte folk. Hel ved. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å bidra til at det fortsetter slik, sier Steffen Skolseg.