Glommen-Mjøsen Skog - Åpner opp friluftsområde for flere aktiviteter

Åpner opp friluftsområde for flere aktiviteter

Skogbruksleder Wilhelm K. Andersen i Glommen Mjøsen Skog starter hogsten så fort forholdene tillater det.

Puttaras venner har store planer for det populære friluftsområdet rundt den gamle hoppbakken i Kongsvinger. Men først må mange av de store granene hogges for å åpne opp og gi plass til flere aktiviteter.

Merete Haagenrud 03.11.2020

Klart til hogst

Glommen Mjøsen Skog har foretatt forhåndsrydding i friluftsområdet Puttara i Kongsvinger, og bare vinteren kommer så skal skog i området avvirkes.

- Vi har forhåndsryddet hele området. Sammen med Ragnar Tronsmo i Puttaras Venner har vi merket de trærne som skal stå igjen. Til vinteren, dersom driftsforholdene blir bra, skal det de resterende trærne avvirkes, og hogstavfall/kvist vil bli ryddet opp med lastbærer, sier skogbruksleder Wilhelm K. Andersen.

Mer om saken på glomdalen.no

 

FAKTA PUTTARAS VENNER: 

I år er det 20 år siden Per Bakli og Ragnar Tronsmo sto i Puttara og bestemte seg for å gjøre noe med stedet der den gamle hoppbakken lå. Begge vokste opp i Kongsvinger og tilbrakte mye tid i bakken som unge. Interesseorganisasjonen Puttaras venner ble stiftet i år 2000, og holder koken fortsatt. I år har de 160 medlemmer.