Glommen-Mjøsen Skog - Rekordhogst i 2016

Rekordhogst i 2016

- Vi er glad for å konstatere at det har vært så stor aktivitet og verdiskaping på skogeiendommene til våre eiere, sier administrerende direktør i Mjøsen Skog, Erik A. Dahl. Foto: Silje Ludvigsen

Mjøsen Skog har for tredje året på rad hatt rekordomsetning av tømmer og hadde høyest vekst blant de store skogaktørene i Norge i fjor.

Silje Ludvigsen 25.01.2017

- Vi har fått alle de viktige faktorene til å stemme i 2016, og vi er glad for å konstatere at det har vært så stor aktivitet og verdiskaping på skogeiendommene til våre eiere, sier administrerende direktør i Mjøsen skog, Erik A. Dahl.

Mjøsen Skog omsatte 1 165 000 kubikkmeter tømmer i 2016. Det er over 100 000 kubikkmeter mer enn året før, og for tredje år på rad har Mjøsen Skog nå hatt rekordomsetning. I snitt er det i 2016 hogd og omsatt 18 400 trær pr virkedag (inkl. lørdager) gjennom hele året.

Fire viktige faktorer
- For det første har våre skogeiere vært aktive og ønsket å utnytte ressursene i egen skog i samarbeid med våre skogbruksledere. For det andre og tredje er vi avhengige av dyktige og effektive skogsentreprenører, samt et velfungerende transportapparat med tømmerbiler. For det fjerde må vi ha salgsavtaler med industri med priser som gjør det interessant å hogge, og med volumer som er store nok. Alt dette har stemt bra i 2016, sier Dahl.

Landsledende og mer blir sagtømmer
Alle aktørene i Skog-Norge har i snitt hatt en økning på 2,3 prosent i omsatt volum i 2016. Mjøsen Skog hadde en omsetningsvekst på rundt 11 prosent i fjor, og ligger dermed godt over snittet blant de store skogaktørene.  

Andelen av hogsten som havner som sagtømmer i trelastindustrien har økt i 2016 i forhold til året før, mens andelen med massevirke som går til cellulose- og kartongindustrien har gått tilsvarende ned. Skogeieren får mer betalt for sagtømmer enn massevirke.

Fem millioner trær plantet
Samtidig som det hogges, er det også blitt lagt mye arbeid i å plante ny skog. I Mjøsen Skogs område ble det i 2016 plantet 5,2 millioner treplanter, som er én million flere planter enn året før, en økning på mellom 20 og 25 prosent. Av de over 5 millioner plantene er 4 millioner plantet av Mjøsen Skogs samarbeidende entreprenører.

Innslag på NRK
Adm. dir. Erik A. Dahl er intervjuet om saken på NRKs Distriktsending i dag.

Hør innslaget her. (1:44:50 ut i sendinga)

Dte kom også et intervju med Erik A. Dahl på NRK Østnytt kl. 20.55. Innslaget finner du her.