Glommen-Mjøsen Skog - Ministeren la sitt første statsrådbesøk til skogen

Ministeren la sitt første statsrådbesøk til skogen

Sandra Borch møtte skognæringen denne uka. Her i samtale med Heidi Hemstad, styreleder i Glommen Mjøsen Skog og Norges Skogeierforbund. Foto: Marius Lippestad

– Det er godt å komme seg ut av kontoret. Det er også et signal fra oss at skognæringen er den første vi møter, sa landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp), under skogsbesøket denne uka.

Marius Lippestad, Norges Skogeierforbund 05.11.2021

Rundt bålet var det invitert til samtale mellom ministeren, Statskog, Norskog og Norges Skogeierforbund. Styreleder Heidi Hemstad og administrerende direktør i Skogeierforbundet Per Skorge ga blant annet ministeren en innføring i tidsaktuelle EU-spørsmål for skognæringa.

Heidi Hemstad viste til at EU-regelverket i stor grad går ut på å redusere bruken av skogen både i klimakampen og i det grønne skiftet. Hun understreket betydningen av å stå samlet i Norden for å få EU på rett spor i bruk av skogen og at Norge må være forberedt på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen om regelverket ikke ivaretar det norske skogbruket.

Per Skorge og Heidi Hemstad foto_Marius Lippestad.jpg

Per Skorge og Heidi Hemstad. Foto: Marius Lippestad

Ga innspill til regjerings skogpolitikk

Både Skorge og Hemstad ga en positiv tilbakemelding på Hurdalsplattformen. Samtidig benyttet Skorge muligheten til å løfte frem betydningen av å foredle tømmeret i Norge.

– Målet må være at vi årlig klarer å foredle et volum tilsvarende hogsten. Gode rammevilkår for industrien må prioriteres, sa Skorge og trakk blant annet fram forutsigbar og konkurransedyktig kraftpris og tilgang på risikovillig kapital til investeringer.

– Vi har satt flere offensive punkter i Hurdalsplattformen. Jeg håper vi kan legge riktig verktøy i verktøykassa slik at næringen kan utvikle seg. Da blir det viktig med dialog. Vi har som mål å oppfylle alle punktene i plattformen de neste fire årene, sa Borch.

Sandra Borch i hogstmaskina_foto Marius Lippestad.jpg

«Skogminister» Sandra Borch valgte skognæringen som første besøk, to og en halv uke etter at hun startet i jobben. Foto: Marius Lippestad

Mer om besøket leser du på skog.no