Glommen-Mjøsen Skog - Styrene anbefaler fusjon

Styrene anbefaler fusjon

Styrene i Mjøsen Skog (M) og Glommen Skog (G) har begge hatt styremøter i Mjøstårnet i dag. Begge vedtok å anbefale fusjon. Foran f.v. Runa Elisabeth Skyrud (G), True Strand Schildmann (G), Anders Flugsrud (M, ansattrepr.), Espen Carlsen (G, ansattrepr.) og Per Olav Løken (G, nestleder). Bak f.v. Ole Theodor Holth (G, styreleder), Anne S. Trolie (G), Sigrid Bergseng (M), Ellen Fauske Bleness (G, årsmøtets ordfører), Terje Uggen (M, styreleder), Rolf Th. Holm (G), Ingar Brennodden (G, ansattrepr.), Siv Sviland Høye (M, nestleder), Ole Randin Klokkerengen (M) og Asbjørn Bjørnstad (M). Rune Glæserud (M, ansattrepr.) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Berit Sanness

Som ventet har styrene i Mjøsen Skog og Glommen Skog fattet vedtak i dag om å innstille på fusjon. Ekstraordinære årsmøter i Mjøsen Skog og Glommen Skog holdes 18. juni.

Berit Sanness 14.05.2019

I perioden 3.-13. juni vil det bli holdt ekstraordinære andelseiermøter i de lokale valgkretsene (skogeierlagenes områder) der fusjonssaken behandles.

Mer informasjon
Den endelige fusjonsplanen med vedlegg skal nå ferdigstilles og vil bli publisert på mjosen.no torsdag 16. mai.

Innkalling til ekstraordinære andelseiermøter sendes i posten sammen med fusjonsdokumentet. Planlagt utsendelsesdato fra trykkeriet er 22. mai.

Møteoversikten finnes under møtekalenderen på mjosen.no

Venter på konkurransemyndighetene
Fusjonsplanen er fortsatt til behandling i Konkurransetilsynet.