Glommen-Mjøsen Skog - Gratis time med advokat

Gratis time med advokat

Jo Are Brænden jobber som advokat i Thallaug og hjelper med juridiske spørsmål. Foto: Anne Mæhlum

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alle sine andelseiere én time gratis juridisk hjelp.

Kristina Skamsar 16.01.2020

Glommen Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer og juridisk rådgivning av våre andelseiere. Thallaug har lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Les nærmere om advokatfirmaet Thallaugs tjenester her.

Juridiske avklaringer
Det er mange tema som kan være aktuelle å ta opp med en advokat. Bruk denne timen som en mulighet til å sjekke problemstillinger. Ofte kan en samtale med en advokat være avklarende, og saken kan løses der og da. Hvis saken må tas videre, skjer det for egen regning.

Ledige timer 2020

Dato Advokat
27. januar    Bergsvein Træthaug
24. februar   Jo Are Brænden
30. mars  Eivind Bjøralt
27. april   Oddvar Møllerløkken
25. mai    Bergsvein Træthaug
29. juni  Jo Are Brænden
28. september   Eivind Bjøralt
26. oktober    Oddvar Møllerløkken
30. november    Bergsvein Træthaug

For bestilling av time, kontakt Glommen Mjøsen Skogs på tlf. 61 26 30 00 eller e-post: post@glommen-mjosen.no

Fremmøte på Glommen Mjøsen Skogs kontor i Kirkegt. 70 på Lillehammer, 3. etg.