Glommen-Mjøsen Skog - Her trekkes vinnerne av planteaksjonen i Solør

Her trekkes vinnerne av planteaksjonen i Solør

Skogeierområdets leder, Arne Rønaasen, fikk æren av å trekke vinnerne fra capsen til skogkulturleder Ivar Eriksmoen i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Fredrik Christiansen

Aksjonen i regi av tillitsvalgte i Solør fikk mange skogeiere til å brette opp ermene, finne frem planteutstyr og ta med familie og venner til skogs under vårplantingen. Det ble lokket med premier og nå er vinnerne trukket!

Merete Haagenrud 26.08.2021

Hovepremien gikk til Arne Hofosseter

Vinnerne ble trukket blant skogeiere som har tatt ut planter gjennom Glommen Mjøsen Skog og gjort plantejobben i egen regi.

Vinneren av motorsag eller ryddedag (fritt valg) levert av Lena Maskin i Våler ble: Arne Hofosseter

Skogplanter fra Skogplanter Innlandet på Sønsterud ble vunnet av:
Sigbjørn Woll, Grue
Stig Are Saxerud, Åsnes
Rolf Gunnar Berg, Våler 

Berømmer tillitsvalgtes intitiativ

- Aksjonen som tillitsvalgte i Solør dro i gang har hatt god effekt, sier skogkulturleder Ivar Eriksmoen.

- Vi har hatt økt pågang av skogeiere som ønsket å plante selv. Under vårplantingen er det mange skogeiere som har satt ut et stort antall planter. 

Plantetilskuddet har hatt stor betydning

Næringens innsats for å rekruttere norske plantører ble støttet med et plantetilskudd for å kompensere for merkostnader med ufaglært arbeidskraft. Tilskuddet ble også rettet mot skogeiere som plantet selv i vår.

- Det har bidratt svært positvt at skogeierne som plantet selv fikk et tilskudd på kroner 1,50 pr plante - en gyllen mulighet til lønnsom egeninnsats, sier skogkulturlederen.