Glommen-Mjøsen Skog - Vi søker skogstudenter til sommerjobb

Vi søker skogstudenter til sommerjobb

Skogstudent Mads Øverstuen hadde sommerjobb hos oss i fjor. - Jeg hadde lyst til å ha en sommerjobb som hadde med skog å gjøre, både for å få arbeidserfaring og kunnskap som jeg kan bruke videre i studiet. Foto: Silje Ludvigsen

Studerer du skogbruk eller naturbruk? Hva med å tilbringe sommeren hos Glommen Mjøsen Skog? Arbeidsoppgavene er pådrivere for skogkultur og organisere dem som planter og rydder ungskog.

Silje Ludvigsen 23.03.2021

Vi har behov for folk som kan snakke med skogeiere om skogkultur eller hjelpe til med å organisere dem som planter og rydder ungskog. Fleksibel arbeidstid, oppstart i perioden mai-juni, eller etter avtale. Ta kontakt med oss for å se på mulighetene for tidspunkt! Sesongen varer til midten av august. Utvidelse kan vurderes.

Mer informasjon om arbeidet:

  • Arbeidsplass vil være fleksibelt innenfor kjernegeografien til Glommen Mjøsen Skog.
  • Du må ha førerkort på bil og tilgang til egen bil i prosjektperioden.
  • Ved spørsmål til disse stillingene, ta kontakt med:
    Skogkultursvarlig Anne Guri Kløvstad, agk@glommen-mjosen.no, tlf 901 23 883 eller skogkulturansvarlig Christian Svenkerud, cs@glommen-mjosen.no, tlf 901 84 753

    Kort søknad/CV sendes til soknad@glommen-mjosen.no innen tirsdag 6. april.

 

- Vi søker etter folk som kan snakke med skogeiere om skogkultur eller hjelpe til med å organisere de som planter og rydder ungskog. Målet er å hjelpe skogeierne å øke verdien på egen eiendom ved å gjøre gode og målrettete skogkulturtiltak til rett tid, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. 

 

Les om skogstudentene som hadde sommerjobb hos oss i fjor her.