Glommen-Mjøsen Skog - - Vi trenger din kompetanse og vi har jobb til deg

- Vi trenger din kompetanse og vi har jobb til deg

Ane Christensen Tange er doktorgradsstipendiat i Glommen Mjøsen Skog. Nå håper hun på å få ukrainske Nataliya Pavlyuk som arbeidskollega. Fotomontasje: Faksimile av oppslaget i Østlendingen.

Ane Christensen Tange håper at ukrainske Nataliya Pavlyuk skal få arbeidstillatelse og jobb i Glommen Mjøsen Skog, men i to måneder har Nataliya ventet på svar fra UDI.

Merete Haagenrud 20.05.2022

Ane Christensen Tange jobber med doktorgrad i biologisk mangfold og forsker på hvordan framtidens skogressurser i Norge bør forvaltes på en måte som er bærekraftig og samfunnsnyttig.

– Nataliya vil kunne være til god hjelp med sin bakgrunn og erfaring. Jeg håper at det etter hvert løser seg slik at hun får arbeidstillatelse som flyktning fra Ukraina, sier Ane til Østlendingen.

Nataliya kan ikke starte i arbeid før hun har fått et skriftlig vedtak om opphold- og arbeidstillatelse fra UDI. Hun har flere ganger kontaktet UDI for å få arbeidstillatelse, men har foreløpig ikke fått svar.

– Nataliya vil få jobb hos oss på dagen. Hun har en kompetanse som gjør henne meget kvalifisert innen skogbruk. Glommen Mjøsen jobber med vitenskapelige prosjekter sammen med Høgskolen i Innlandet. Og vi ønsker å sette henne inn i arbeidet, sier næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog til Østlendingen

Artikkelen i Østlendingen leser du her