Glommen-Mjøsen Skog - Styret og tillitsvalgtes årshjul / møteplan

Styret og tillitsvalgtes årshjul / møteplan

Styrets møteplan:

2020

Styremøte – q2 - halvårsrapportering - mandag 24. august

Styreseminar – årlig revisjon strategi - Onsdag - torsdag 23.-24. sep               

Styremøte 16. nov, kl. 09.00 – 13.00 - q3 - Mandag - tirsdag 16. - 17. nov              

HØSTMØTE 16.-17. nov – Honne, kl. 13.00 - 13.00 - Arbeidsmøte med tillitsvalgte. Forankre ev endringer i strategien

Styremøte - budsjett - Mandag 14. desember                           

 

2021

Styremøte - ved behov - Mandag 18. januar                                

Styremøte – q4/ årsrapport 2020 - Mandag 1. mars                                    

Styremøte - forberedelse årsmøtet - Onsdag 14. april                                     

Årsmøte Glommen Mjøsen Skog avholdes i Elverum torsdag 15. april

Styremøte - q1 - sette nytt styre - Mandag 10. mai                                    

 

Andelseiermøter i skogeierområdene 2021:

Mandag 15. mars - Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdalen

Tirsdag 16. mars - Midt-Østerdal, Midt- Gudbrandsdalen

Onsdag 17. mars - Solør, Gjøvik-Toten

Fredag 19. mars - Trysilvassdraget

Mandag 22. mars - Vinger og Odal, Ringsaker

Tirsdag 23. mars - Sør- Gudbrandsdalen, Havass

Onsdag 24. mars - Sør-Østerdal, Eidsvoll

Torsdag 25. mars - Sør-Hedemarken

Dato ikke fastsatt - Bygdeallmenningene, dette møtet avtales særskilt.