Vedtekter

Vedtektene til Glommen Mjøsen Skog SA fastsetter formål og virksomhet.

Glommen Mjøsen Skogs vedtekter finner du her