Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøter 2020 i Glommen Mjøsen Skog

Andelseiermøter 2020 i Glommen Mjøsen Skog

På grunn av korona-pandemien må andelseiermøtene i Glommen Mjøsen Skog bli gjennomført uten fysisk oppmøte. Møtene vil bli avholdt i tidsrommet uke 16 – 20.

Andelseiermøtene blir lagt opp i henhold til vedtektene. Møteinnkallingen ble sendt ut månedsskiftet 
februar/mars
 med saksliste og en klargjøring av hvilke saker som skal behandles i andelseiermøtet.

I møteperioden (fra uka etter påske til uka før 17. mai) vil det bli tilrettelagt for kommunikasjon mellom andelslaget og andelseierneda spørsmål kan stilles og valg av nye representanter skal gjennomføres Møtene går over hele perioden, og det vil bli satt tidsfrister for tilbakemelding fra andelseierne for de ulike fasene.  

Se styreleder Terje Uggen presenterer årsberetning og regnskap, vedtektsendringer og aktuelle saker i denne videoen:

_____________________________________________________________________________________

LAST NED SAKSPAPIRER MED VEDTEKTSENDRINGER HER

LAST NED ÅRSRAPPORT/ÅRSBERETNING 2019 HER


LAST NED VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR NYTT STYRE HER


LAST NED KORTVERSJON AV GLOMMEN MJØSEN SKOGS STRATEGI HER

LAST NED SPØRSMÅL OG KOMMENTARER SOM ER SENDT INN I FORBINDELSE MED ANDELSEIERMØTENE 2020