Glommen-Mjøsen Skog - Vi søker skogstudenter til sommerjobb i Glommen Mjøsen Skog

Vi søker skogstudenter til sommerjobb i Glommen Mjøsen Skog

Studerer du skogbruk eller naturbruk? Hva med å tilbringe sommeren hos Glommen Mjøsen Skog?

Vi har behov for folk som kan snakke med skogeiere om skogkultur eller hjelpe til med å organisere de som planter og rydder ungskog. Fleksibel arbeidstid, fortrinnsvis fra månedsskiftet juni/juli til midten av august. Utvidelse kan vurderes.

Mer informasjon om arbeidet:

  • Arbeidsplass vil være fleksibelt innenfor kjernegeografien til Glommen Mjøsen Skog.
  • Du må ha førerkort på bil og tilgang til egen bil i prosjektperioden.
  • Ved spørsmål til disse stillingene, ta kontakt med:
    Skogskjøtselsjef Sverre Holm på tlf 951 71 688 eller skogsjef Jan Gaute Lie, tlf 416 36 850.


    Kort søknad/CV sendes til soknad@glommen-mjosen.no innen fredag 5. juni.