Glommen-Mjøsen Skog - Henteklarmelding

Henteklarmelding

Du kan sende elektronisk henteklarmelding direkte til transportleder via Glommen Mjøsen Skogs skogeierportal "Min Side".

Skogeiere som hogger selv og ønsker å registrere ny henteklarmelding (melding om framkjørt virke) må logge inn på Glommen Mjøsen Skogs skogeierportal "Min Side" .

Framgangsmåte når du er innlogget: 

  • Trykk på kontrakten du skal melde framkjørt.
  • Scroll ned til ruta hvor det står Framkjørt. Velg fanen som angir hentestedet.
  • Trykk på knappen «Rediger», for å melde inn mer/korrigere på de ulike sortimentene.
  • Husk å trykke Lagre etterpå.

Når drifta er ferdig og det ikke skal meldes inn noe mer framkjørt, kan du trykke på knappen «Meld alt framkjørt» under «Alle-fanen». Denne handlingen er per i dag ikke reversibel.