Henteklarmelding

Du kan sende elektronisk henteklarmelding direkte til transportleder.

For å registrere ny henteklarmelding (melding om framkjørt virke) benyttes linken under. Inngang for registrering er ditt kontraktsnummer og leverandørnummer.

Dette er viktig når du registrerer:
  • Registrer bare tilgang på nytt framkjørt volum siden forrige melding. (Ikke meld samme volum henteklart flere ganger. Tidligere registrert volum framgår av registreringsbildet)
  • Kontroller at opplysninger om hentested m.m. i kontrakten er korrekte. Rett disse om nødvendig.
  • Legg inn telefonnummer til kontaktperson samt andre opplysninger av betydning for transporten.
  • Husk å krysse av for ferdigkjørt når siste henteklarmelding legges inn.
  • Rettelser av feilregistrert kvantum gjøres slik: - Gå inn på registreringsbildet for ny registrering. - Registrer rettelser (tillegg eller reduksjon). Reduksjon av kvantum gjøres ved å legge inn minus foran. - Lagre registrering. - Kontroller at akkumulert framkjørt kvantum er korrekt.
  • For utskrift av kvittering: Trykk på knappen "Skriv ut" i registreringsbildet.
  • Ønsker du å kontrollere at din melding er registrert: - Gå inn i registreringsbildet for ny registrering og sjekk at volumet for "Framkjørt" er oppdatert.
I registreringsbildet kan du se informasjon om:
  • Kvantum pr. sortiment på kontrakten
  • Hvor mye som er meldt henteklart (framkjørt)
  • Om det er satt i transport (tatt ut kjøreordre til transportør)