Glommen-Mjøsen Skog - Tømmerpriser og tillegg

Tømmerpriser og tillegg

Tømmer omsettes i mange sortimenter (kvaliteter), avhengig av skogtype og markedsmessige forhold. Glommen Mjøsen Skog har salg på alle sortimenter og tilbyr konkurransedyktige priser.

Konkret tilbud
Vi anbefaler deg å kontakte skogbrukslederen i ditt distrikt for gratis befaring i skogen din. Da får du også et konkret tilbud på tømmerpris og hogstoppdrag. Inngår du avtale med Glommen Mjøsen Skog om å utføre skogsdriften, vil alt i forbindelse med hogsten bli ivaretatt av oss.

Prising av sagtømmer
De ordinære sagtømmersortimentene er priset etter dimensjon og skal kappes etter spesielle ønskemål. Aktuelle priser og sortimenter fås ved å kontakte skogbruksleder.