Bestill ALLMA-abonnement

Her finner du oversikt over hvor mye et ALLMA-abonnement koster. Helt nederst finner du bestillingsskjema for ALLMA.

Priser (alle priser er ekskludert mva.)

  • Grunnpris per skogeiendom:                       400 kroner
  • Eiendommens første 1000 dekar:             0,35 kroner pr dekar produktiv skog 
  • Arealer fra 1000 dekar til 10.000 dekar:  0,25 kroner pr dekar produktiv skog
  • Arealer over 10.000 dekar:                        0,15 kroner pr dekar produktiv skog

  • Det årlige abonnementet kan dekkes med skogfond med skattefordel.

Priseksempel

Kostnad for en skogeiendom på 1800 dekar:
   Grunnpris: kr. 400,-
 + Pris for de første 1000 dekar produktiv skog: kr. 350,-
 + Pris for arealer mellom 1000 og 1800 dekar produktiv skog: kr. 200,-
 = Sum kostnad for ALLMA-abonnement pr år: Kr. 950,-

Har du spørsmål om priser og bestilling, ta kontakt med seksjonsleder Odd Arne Brenn på e-post oab@mjosen.no eller tlf. 412 19 491. 

  • Andelseiere i Glommen Mjøsen Skog får tre måneders gratis prøveabonnement i de kommunene vi har data tilgjengelig. 

Hva betaler man for?

Den årlige avgiften dekker tilgang til egen skogbruksplan i ALLMA på PC, ALLMA-app for Android, iPhone og iPad, support og ajourhold av data. 

ALLMA-abonnenter får tilgang til en personlig ALLMA-side på web med full oversikt over egen skog. Der vises foreslåtte tiltak på skogeiendommen (se bildet under). På denne siden kan skogeieren sende inn forespørsel til skogbruksleder om f.eks. ungskogpleie og ettersyn av plantefelt. 

 

Bestill ALLMA

Les betingelser og villkår

Skogeier kan gi tilgang til andre

Skogeier må godkjenne hvis andre skal ha tilgang til data på hans eiendom. Det gis kun slik tilgang på eiendommer som har et ALLMA-abonnement fra før.