Glommen-Mjøsen Skog - SKOGBRUKSPLANLEGGING I RENDALEN 2019-2021

SKOGBRUKSPLANLEGGING I RENDALEN 2019-2021

Bestillingsfrist er 25. juni 2019

Informasjon om taksten, produkter, priser og andre vilkår finnes i vedlagt informasjonshefte
(bruk gjerne blokkbokstaver ved utfylling av skjemaet).

Skogbruksplanlegging i Rendalen 2019-2021


Jeg bestiller en skogbruksplan med miljødokumentasjon i henhold til avkryssing under, for følgende eiendom:

Produktvalg
Papirplan

TEIG

Det er svært viktig at antall teiger stemmer, og at alle gards- og bruksnummer er med.

Navn på teigene letter gjenfinning senere. Er du usikker på noe av dette - kontakt skogbruksansvarlig i din kommune

Eiendomsforhold

Det er skogeiers ansvar å sjekke at matrikkelkartet er riktig, og at alle teiger som skal takseres er med på kartet. Dersom det er feil i kartgrunnlaget, og skogeier ikke melder fra, vil eier måtte betale ev. oppretting av skogbruksplanen.  Bruk «Gardskart» på internett: http://gardskart.skogoglandskap.no/

Bestilling av digital skogbruksplan (ALLMA)
Rettigheter til data

Det er du som skogeier som har eiendomsrett over planen og data fra denne. Du kan imidlertid gi rettigheter til bruk av data til andre som utfører jobb for deg, eller som du selger tømmer til. Dette vil gjøre kommunikasjon mellom deg og tømmerkjøper enklere.

Jeg gir følgende rett til å bruke data fra min skogbruksplan eller ressursoversikt:

Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige 
skogbruksplan m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l. (bruk ev. eget ark). Gi også opplysninger om du mangler obligatoriske miljøregistreringer.

Du må selv søke om tilskudd til taksten. Vi anbefaler å gjøre dette på følgende måte:
1) Gå til nettsiden www.skogfond.no
2) Trykk på «Direkte til innlogging»
3) Logg inn på samme måte som til nettbanken
4) Når du er inne, trykker du på boksen «Skogbruksplan» nederst til venstre på sida
5) Her bekrefter du at du søker om statsbidrag