Glommen-Mjøsen Skog - BESTILLING AV SKOGBRUKSPLAN I TRYSIL OG ENGERDAL KOMMUNE

BESTILLING AV SKOGBRUKSPLAN I TRYSIL OG ENGERDAL KOMMUNE

NYE SKOGBRUKSPLANER DELOMRÅDE 2 TRYSIL OG ENGERDAL

Multiple or single choiceTEIG

Det er svært viktig at antall teiger stemmer, og at alle gards- og bruksnummer er med.

Eiendomsforhold:

Det er skogeiers ansvar å sjekke at matrikkelkartet er riktig. Bruk internett: https://gardskart.nibio.no
Skogeiere som på forhånd ikke har meldt om feil i kartgrunnlaget kan ikke senere kreve oppretting av eiendomsforhold i skogbruksplanen kostnadsfritt. Ved funn av feil kan dere kontakte kommunen for å rette opp feilen, mer informasjon for Trystil finnes på: https://www.trysil.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendom/endre-eiendom-oppmaling/endring-i-matrikkelen/                                                                   Engerdal finnes på: https://www.engerdal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendom/endre-eiendom-oppmaling/retting-endre-og-tilfoying-av-opplysninger-i-matrikkel/

Produktvalg
Tilvalg

Rettigheter til data

Skogeier har eiendomsrett over skogdata på sin eiendom. Du kan imidlertid gi rettigheter til bruk av data til andre aktører. Dette vil kunne gjøre kommunikasjon mellom deg og tømmerkjøper enklere. Det også være mulig å gi rettigheter til dataene dine i ALLMA til andre. Rettigheter gis for 10 år av gangen.

Jeg gir følgende rett til å bruke data fra min skogbruksplan:
Jeg gir følgende rett til mine ALLMA data:

Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige skogbruksplan m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l. (bruk ev. eget ark). Meld fra her hvis du mangler obligatoriske miljøregistreringer.