Glommen-Mjøsen Skog - BESTILLING AV SKOGBRUKSPLAN I NÆRØYSUND KOMMUNE

BESTILLING AV SKOGBRUKSPLAN I NÆRØYSUND KOMMUNE

NÆRØYSUND KOMMUNE 2021-2022TEIG

Det er svært viktig at antall teiger stemmer, og at alle gards- og bruksnummer er med.

Eiendomsforhold:

Det er skogeiers ansvar å sjekke at matrikkelkartet er riktig, og at alle teiger som skal takseres er med på kartet. Skogeiere som på forhånd ikke har meldt om feil i kartgrunnlaget kan ikke senere kreve oppretting av eiendomsforhold i skogbruksplanen kostnadsfritt. Kontroller på Gardskart

Ved funn av feil på eiendomsgrenser bør kommunen kontaktes for å rette opp i dette.

Bestilling av digital skogbruksplan
Tilleggsbestillinger

Rettigheter til data

Det er du som skogeier som har eiendomsrett over planen og data fra denne. Du kan imidlertid gi rettigheter til bruk av data til andre som utfører jobb for deg, eller som du selger tømmer til. De skogansvarlige i kommunene anbefaler at alle skogeiere gir virksomhetene som er nevnt nedenfor rett til å bruke data fra din skogbruksplan. Dette vil gjøre kommunikasjon mellom deg og tømmerkjøper enklere.

Jeg gir følgende rett til å bruke data fra min skogbruksplan eller ressursoversikt

Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige skogbruksplan m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l. (bruk ev. eget ark). Meld fra her hvis du mangler obligatoriske miljøregistreringer.