Glommen-Mjøsen Skog - Rådgivning

Rådgivning

Som skogeier kan det fra tid til annen være behov for å søke råd eller veiledning fra andre. Mjøsen Skog kan være sparringspartner med vår kompetanse og erfaring. Vi gir gode, trygge og lønnsomme råd til det beste for skogeiere, organisasjoner og andre personer som har behov for skogfaglig bistand.

Vi bistår innen:

  • Verdsetting av skog i forbindelse med kjøp, salg og generasjonsskifte
  • Grunneierinteresser under utbyggingsprosesser som berører skogeiere (f.eks. vei-, bane-, nett- eller bebyggelsesutbygging)
  • Grunneierinteresser under verneprosesser
  • Informasjon og veiledning om fredning av skog etter frivillig ordning (frivillig vern)
  • Organisering av frivillig vern prosesser.
  • Erstatningsoppgjør ved vern, utbygging og ekspropriasjon
  • Viltforvaltning
  • Utmarksforvaltning
  • Annen skogøkonomisk rådgivning