Glommen-Mjøsen Skog - Takstprosjekter og bestill skogbruksplan

Takstprosjekter og bestill skogbruksplan

Her finner du informasjon om våre takstoppdrag.

Våre pågående oppdrag:

Gausdal og Øyer
Få oversikt over skogen din ved å bestille ny skogbruksplan. Prosjektet omfatter Gausdal og Øyer med produktivt skogareal på 475 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg en god oversikt over ressursene på din skogeiendom, samt et godt beslutnings grunnlag for å forvalte skogeiendommen din optimalt. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon.

Mer informasjon finner du her.

Fremdrift på prosjektet finner du her.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. november 2021.

Ved spørsmål kan prosjektleder Pål Hanssen kontaktes.
mob: 481 45 474
e-post: ph@glommen-mjosen.no

Fet, Sørum og Aurskog-Høland
Få oversikt over skogen din og pålagt miljødokumentasjon gjennom å bestille ny skogbruksplan. Prosjektet omfatter Fet, Sørum og Aurskog-Høland med produktivt skogareal på 860 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg god oversikt over ressursene på din skogeiendom, godt beslutnings grunnlag for å forvalte skogeiendommen din best. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon. Du kan velge mellom fire produkter:

1. Skogbruksplan Basis
2. Skogbruksplan Pluss
3. Skogbruksplan Super
4. Miljødokumentasjon

Mer informasjon finner du her.

Fremdrift på prosjektet finner du her.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. november 2021.

Ved spørsmål kan prosjektleder Rune Glæserud kontaktes.
mob: 907 96 956
e-post: rg@glommen-mjosen.no

Rendalen
Takstprosjektet omfatter Rendalen kommune. Prosjektet har et produktivt skogareal på 930 000 dekar. Man kan velge mellom tre forskjellige produkter: 

1. Skogbruksplan med feltbefaring på alt areal under vernskoggrensa inkl            miljødokumentasjon

2. Skogbruksplan med feltbefaring i hogstklasse 1 og 2 under vernskoggrensa inkl miljødokumentasjon

3. Miljødokumentasjon

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. mars 2021
Mjøsen Skogs prosjektleder er Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rune@mjosen.no

Fremdrift på prosjekt Rendalen finner du her.

Rendalen kommune har opprettet en egen Facebook-gruppe for prosjektet som skogeierne kan bli medlem av. Den heter Nye skogbruksplaner - Rendalen og du finner den her.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Snåsa
Snåsa er en av de mest aktive skogkommunene i Trøndelag. Skogbruksplan er et viktig verktøy når man skal forvalte skogen. Ved å bestille et planprodukt vil man delta på revisjon av nøkkelbiotoper som danner grunnlag for skogeiernes muligheter til å levere tømmer. Takstprosjektet starter opp i sommer, og nye skogbruksplaner blir levert våren 2021. Taksten omfatter et produktivt skogareal på 390 000 dekar, hvorav Statskog eier nesten 1/3 av arealet. Pål Hanssen er prosjektleder for taksten.

Ønsker du informasjon, treffes Pål på tlf. 481 45 474 eller e-post pal@mjosen.no.

Ny skogbruksplan kan bestilles her.

Framdrift på prosjekt Snåsa finner du her.

Hamar og Løten
Du kan nå bestille ny skogbruksplan i Løten og Hamar. Den gamle skogbruksplanen har gått ut på dato for tre år siden. Ny teknologi har bidratt til bedre og billigere skogbruksplaner. Tømmervolumet blir nå beregnet på grunnlag av laseropptak fra fly. Det gir meget god nøyaktighet. Dessuten kan du bruke skogbruksplanen digitalt med Allma og enkelt gjøre ajourføringer.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. september 2020
Prosjektleder er Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rune@mjosen.no

Fortløpende informasjon og takstprosjektet finnes på prosjektets egen facebookgruppe. Denne finner du her!

Framdrift på prosjekt Hamar og Løten finner du her.