Hopp til innhold

Sammen om å skape verdier i skogen

Historien vår går over 100 år tilbake, da skogeiere på starten av 1900-tallet dannet foreninger langs de store vassdragene der tømmerfløtingen foregikk. Vi er fortsatt et sterkt fellesskap som jobber med grønn verdiskaping i skogen hver eneste dag, på vegne av 7200 skogeiere.

Vi hjelper deg fra planting til hogst

Vi tilbyr hele spekteret av skogtjenester: Planting, ungskogpleie, tynning, markberedning, gjødsling og hogst. Vi hjelper deg å skape økte verdier i skogen, og ivareta viktige miljøhensyn. Ta i bruk den digitale skogbruksplanen ALLMA, så har du løpende oversikt over ressurser og tiltak i egen skog.

Skogplanting
15400000
trær plantet hittil i år

Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner

Skog er en fornybar ressurs. Skogen, skogbruket og skogeierne spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Vi har langsiktighet og bærekraft i ryggmargen. For 80-100 år siden ble grunnlaget lagt for trærne som hogges i dag. Trærne vi planter i dag, gir viktige råvarer når barnebarna våre skal bygge.
1000000
dekar skog som andelseierne forvalter

Bli en del av vårt voksende fellesskap

7200 skogeiere utgjør i dag eierskapet til Glommen Mjøsen Skog. Andelseierne får del i et solid faglig og sosialt fellesskap, og i gevinstene som opparbeides i selskapet. Ikke minst gir det styrke for skogbruket når vi står sammen.
kubikk tømmer omsatt hittil i år

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få e-post med siste nytt fra Glommen Mjøsen Skog og skogbruket annenhver uke. Oppgi din e-postadresse her – du kan når som helst melde deg av igjen.