Om oss

Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA slår seg sammen til et nytt andelslag. Fusjonen ble vedtatt på ekstraordinære årsmøter i begge andelslagene 18. juni 2019. Arbeidet med sammenslåingen er i gang, og fra 1. september får Glommen Mjøsen Skog felles ledelse.

- Alle avtaler som er inngått med kunder vil selvfølgelig bli ivaretatt, og vi vil gjøre vårt ytterste for at sammensmeltingen av de to andelslagene skjer så sømløst som mulig og til beste for våre eiere, sier administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun.

- Oppdraget vårt er å bidra til best mulig avkastning på eiernes skogeiendommer. Det vil være vårt fokus framover, sier Nordtun.

Glommen Mjøsen Skog har til sammen en årsomsetning på 2 milliarder kroner, 7200 andelseiere og en tømmeromsetning på 3 millioner kubikkmeter (inklusive datterselskaper). Dette tilsvarer nær 30 prosent av den totale tømmeromsetningen i Norge. 

Fram til 1. januar 2020 skjer all handel fortsatt med henholdsvis Glommen Skog eller Mjøsen Skog, det gjelder for eksempel for tømmerkontrakter som inngås fram mot årsskiftet. 

Glommen Mjøsen Skog legger vekt på å gi andelseierne og ansatte god informasjon om arbeidet med felles strategi, og trekke dem med i strategiprosessen gjennom høsten.

Dersom du lurer på noe eller har innspill til oss, ta kontakt med Glommen Mjøsen Skogs sentralbord på telefon 62 43 53 00 eller send oss en e-post på post@glommen-mjosen.no.