Hopp til innhold

Det er mange temaer innen eiendoms- og grunneierrett som kan være aktuelle å ta opp med en advokat. Vi har inngått avtaler med de to advokatkontorene, Hartz & Co og Thallaug, som tilbyr våre andelseiere første halvtime gratis. Saken blir kanskje ikke løst i løpet av en halvtime, men er du godt forberedt vil du i løpet av konsultasjonen få svar på om du har en sak det er verdt å gå videre med.

Hartz og Thallaug

Disse erfarne advokatkontorene kan raskt gi en retning om hvordan håndtere en sak videre. Hensikten med tilbudet er å få råd og veiledning i forhold til hvor din sak står. Ofte er det usikkerhet om neste skritt i prosessen, men møter du godt forberedt er det fullt mulig å få råd om dette innenfor den avtalte halvtimen. Hvis saken må tas videre, skjer det for egen regning.

­­­Personlige eller digitale konsultasjoner

I dag er det Teams og telefon som gjelder, også for konsultasjon hos advokat, men like fullt er det fint å ha med seg at du kan treffe advokatene på et lokalt kontor.

Advokatfirmaet Hartz og Co har 6 ansatte – 3 damer og 3 menn og er lokalisert i Elverum, Hamar og Kongsvinger.

Advokatfirmaet Thallaug har 20 ansatte – 8 damer og 12 menn, og er lokalisert i Lillehammer, Brumunddal og Gjøvik.