Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har i dag 7200 andelseiere, og antallet er økende. Det er mange fordeler ved å bli andelseier hos oss.

Hvorfor bli del av noe større?

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alt innen skogtjenester. Hovedaktiviteten er kjøp og salg av tømmer. Med mange eiere blir vi en sterk aktør overfor industrien, slik at vi kan forhandle fram gode tømmerpriser til våre andelseiere.

Som andelseier får du:

  • Konkurransedyktige tømmerpriser.
  • Fortrinnsrett på avsetning av tømmer.
  • Garanti for tømmeroppgjør.
  • Gratis vurdering av spesialtømmer til en høyere salgspris.

I tider hvor tømmermarkedet er krevende, er det en fordel for deg som andelseier å være sikret avsetning og ha trygghet for framtidige tømmerleveranser.

Økonomiske fordeler

Andelseierne som selger tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog får etterbetaling på tømmeret. For 2021 var den på 35 kroner per kubikkmeter, for 2022 var det 55 kroner. Dette kommer i tillegg til ordinær tømmerpris.

Det skal også lønne seg økonomisk å være eier hos oss, selv om du ikke har aktiv skogsdrift hvert år. Vi betaler utbytte på andelskapitalen som du setter inn hos oss. For 2022 var denne renta på 5,87 prosent, som er langt over bankrente.

Vi har en nedfelt målsetting om avkastning på andelskapitalen i henhold til samvirkelovens maksgrense og om overskuddsdeling i form av etterbetaling på tømmeromsetning.

Som andelseier får du dessuten tilgang til landbrukets fordelsprogram Agrol, som har en rekke rabattavtaler og kampanjer.

Hjelp når du står alene

Som grunneier står du ofte alene overfor mange krevende problemstillinger. Glommen Mjøsen Skog har en egen næringspolitisk avdeling, som arbeider for bedre rammebetingelser for våre andelseiere og å sikre grunneierrettighetene.

I vernesaker og erstatningssaker har Glommen Mjøsen Skog dyktige konsulenter som kan bistå andelseierne.

Vi tilbyr rådgivning i skattespørsmål, grunneiersaker og eierskifte. Som andelseier tilbys du en halvtimes gratis juridisk rådgivning i året.

Du får aktuell og nyttig informasjon om Glommen Mjøsen Skog, skog- og trenæringen gjennom ulike kanaler.

Et solid fagmiljø er ryggraden

Stor eller liten skog? Vi hjelper deg med alt – fra planting, stell av ungskogen, planlegging og gjennomføring av hogst, salg av tømmer, opprusting av skogsbilveier, å forstå skogbruksplanen og mye mer. Våre fagfolk har solid kompetanse, og gir råd og tiltak som øker verdien og avkastningen på skogen din.

Glommen Mjøsen Skog legger vekt på at våre skogbruksledere skal ha god lokalkunnskap om det området de er ansvarlige for.

Skogbrukslederne kan komme på gratis befaring for å gi råd og legge planer for skjøtselstiltak i skogen.

Min Side gir deg full oversikt

Alle dine dokumenter om hva som foregår i skogen er samlet på ett sted. I Glommen Mjøsen Skogs skogeierportal, Min side, finner du driftsavtaler, oversikt over egen eiendom, tømmeroppgjør, fakturaer og årsoppgaver. Du finner også en tidslinje for hogstoppdraget, der du kan følge med på gangen i det.

Årsmøte Glommen Mjøsen Skog
Hver vår er det årsmøte i Glommen Mjøsen Skog. Der samles representanter fra alle skogeierområder.

Vær med på å bestemme utviklingen

Som andelseier i Glommen Mjøsen Skog har du mulighet til å påvirke andelslagets prioriteringer ved å delta på medlemsdemokratiets ulike arenaer. Enhver andelseier har én stemme – bruk den i andelseiermøter i ditt skogeierområde! Slik deltar du også i utviklingen av næringen. Du kan i tillegg engasjere deg som tillitsvalgt.

Geografien er delt inn i skogeierområder, der lokale tillitsvalgte arrangerer skogdager og faglige sammenkomster for andelseierne.

Lønnsomt andelseierskap

Å bli andelseier betyr at du blir med og eier en del av Glommen Mjøsen Skog.

Du betaler da inn et andelsinnskudd. Hvor mye dette utgjør, avhenger av hvor mange dekar skog du har og hvor godt jordsmonnet er for skogproduksjon – såkalt bonitet.

Hvert år får du utbetalt avkastning på ditt andelsinnskudd.

Last opp vår kalkulator for å beregne ditt andelsinnskudd.

I eksempelet som ligger inne i kalkulatoren er det benyttet et areal på 500 daa pr bonitetsklasse – fyll inn tallene for din eiendom for å beregne ditt innskudd.

Bli andelseier du også! Det er enkelt, og det er lønnsomt. Bruk skjemaet og meld deg inn i dag!

Bli andelseier

Bli andelseier

Her kan du registrere deg som andelseier i Glommen Mjøsen Skog. Du blir kontaktet av oss når vi har mottatt utfylt skjema. Velkommen med på laget!

Personlig informasjon

Informasjon om skogeiendommen