Hopp til innhold

Som tillitsvalgt deltar du på arenaer der skog- og trenæringens utvikling diskuteres. Du får en mulighet til å fremme synspunkt og påvirke hvilken retning skogeiersamvirket skal ta i framtiden.

Glommen Mjøsen Skogs geografiske område er delt inn i 15 skogeierområder. Skogeierområdets oppgave er å være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier, styret og administrasjonen i andelslaget.

Årsmøte Glommen Mjøsen Skog
Hver vår er det årsmøte i Glommen Mjøsen Skog. Der samles representanter fra alle skogeierområder.

Årsmøte og oppgaver

Andelseierne i det enkelte skogeierområde velger representanter til Glommen Mjøsen Skogs årsmøte. Disse representantene er også tillitsvalgte i de 15 skogeierområdene.

Viktige oppgaver for skogeierområdene:

  • Videreformidle saker andelseierne er opptatt av.
  • Gjennomføre andelseiermøter for å behandle saker andelslaget har satt på dagsordenen.
  • Representere andelseierne i de kommunale kontaktutvalgene.
  • Fremme forslag på lokale saker/tiltak andelslaget bør arbeide med.

Faglig og sosialt

I mange av skogeierområdene er det også ett eller flere skogeierlag. Gjennom skogeierlaget og skogeierområdet skjer mye av den faglige og sosiale aktiviteten ute i distriktet.

Skogdager og skogkvelder arrangeres ofte av ett skogeierlag på vegne av hele skogeierområdet. Samarbeidet gir derved alle andelseierne innenfor skogeierområdet flere fagtilbud i løpet av året enn om eget skogeierlag skulle ordnet alt.

Se vår arrangementskalender for å få oversikt over hva som skjer i ditt skogeierområde.