Hopp til innhold

Tillitsvalgte/årsmøterepresentanter:

Jonas Ottesen * 91362277
Petter Spjotum * 90879781
John Madssveen * 97514749
Leder i valgkomiteen
Kristin Vold Lexander 93224317

*Valgte årsmøterepresentanter fra området.